21, జనవరి 2016, గురువారం

రొటీన్ కి భిన్నంగా

కొత్త సంవత్సరంలో కనీసం వారానికి ఒక టపా రాయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా మరునాటి నుంచే జన్మభూమి అనక సంక్రాంతి సంబరాలు తరువాత ఇంట్లో నిజమైన సంక్రాంతి పండగలు ఇక ఇప్పుడేమో పెండిగ్ పనులు నా ప్రపంచానికి దూరం అయ్యిపోతున్నాను . గత సంవత్సరం లానే ఈసారి కూడా ఆఫీసు ప్రక్కనే వున్నా పుస్తక లోకాన్ని ఒక్కసారంటే ఒక్కసారి తొంగి చూడలేకపోయాను .ఇల్లు వాకిలి పట్టక ఇంట్లో నాకోసం చూసే పిల్లల్ని పట్టించుకోక  ఒక ఇరుగు పొరుగు మాట మంతి లేక  ఉగాదులు ఉషస్సులు లేక ;-) నేను పాటుపడి చేసేదేమిటో నాకే అర్ధం కావడం లేదు  . నన్ను నేను బంధించుకున్న ఈ చట్రం నుండి బయటికి రావాలి .