28, ఏప్రిల్ 2009, మంగళవారం

"మా పిల్లల గోల "

బద్దకంగా వుండి ఈ రోజు ఎటు వెళ్ళలేదు ...మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి హాల్లో నేల మీద పడుకుని కనిపించిన వార పత్రిక తిరగేస్తూ తెలీకుండానే మాగన్ను నిద్ర పోయాను ...ఇంతలో వేసవి ఎండకి చెలరేగిన ఎదురుగాలికి తెరచి వుంచిన తలుపులు టపటప కొట్టుకున్నాయి ...ఆ చప్పుడుకి మన పగటి నిద్రకి అంతరాయం కలిగి లేచి తలుపులు దగ్గరకి వేద్దామని ఉత్తర గుమ్మం వైపు వెళ్లాను ....అక్కడ కొంతమంది ఉల్లాసంగా -ఉత్సాహంగా (రెండు ఒకటేనా ?)మాట్లాడతూకనిపించారు ...నన్ను చూడలేదు ...పక్కకి వచ్చి తలుపు ప్రక్కనే నిలబడి ఏమి మాట్లాడుకుంటూన్నారా అని ఆలకించాను ....టాపిక్ రసవంతంగా నడుస్తుంది ...ఒకటే కువకువలు ...వుండుండి గంభీరంగా ఒక గొంతు ...గాలికి ఎగిరిపడుతున్న తమ పయటకొంగుకూడా సరిచేసుకోకుండా ఒకరిమీద ఒకరు పడిఒకటే నవ్వులు .

"మీ తలంతా ఒకటే దుమ్ము ,...కాస్త ఆ నవ్వులాపి దులుపుకోవచ్చుగా "గంభీరమయిన స్వరం తో తూర్పునున్న "రావిచెట్టు".

"అబ్బా పోదూ ఎప్పుడు ఇలానే సతాయిస్తారు ...కాస్సేపయిన ఈ గాలితో సయ్యాటలు ఆడవద్దామీరన్ని దాటి వచ్చారని మరచిపోవద్దు "గారాలుపోతూ ....గడసరి "గుండుమల్లె "......

"చూడమ్మా ! పెద్దంతరం చిన్నంతరం లేకుండా ఏవిటా మాటలు ....పెద్దాయన ఎమన్నారని ?ఒళ్ళంతా దుమ్ము ,,కాస్త దులుపుకోమన్నారు ....అంతేకదా ....ఆయన ఈ కాలనీ పుట్టినప్పటినుండి వున్నారు ..మన అందరికి పెద్ద ....నిన్న కాక మొన్న వచ్చి ఏవిటా మాటలు " కాస్త నొచ్చుకుంటూ మందలింపుగా .....రావి పక్కనే ఒద్దికగా ఒదిగి వున్నా "వేప".

పోనీలే చిన్నవాళ్ళు ...వాళ్లకు మాత్రం ఏం తెలుసు .....కాసేపాగితే పార్వతి వస్తుంది ....ఎలాను స్నానం చేయిస్తుంది .....రావి.

"లేదు బాబాయిగారు పార్వతి సరిగ్గా పట్టించ్కోవడం లేదు ....చిన్ని వచ్చేసరికి రాత్రయి పోతుంది ....ఇదివరకులా చిన్ని ప్రతి వుదయం అందరిని పలకరించడం లేదు ....చాల మారిపోయింది ...పార్వతి ని మాత్రం అడుగుతూనే వుంటుంది ...మనల్నిగురించి ......నన్ను చూడండి ..మా అక్క గెల వేసి పోయి ఆరునెలలు అవుతుంది ...వరుసగా నలుగురం స్తంభాలలా పెరిగాము ....సరయిన పోషణ వుంటే నేను ఇలా వట్టిపోయి వుండేదాన్ని కాదేమో .....ఆవేదన వ్రేల్లగ్రక్కింది "అరటి"..

"అబ్బో మమ్మల్ల్ని అడవుల్లో నుండి తీసుకొచ్చింది ...మేము ఎలా వున్నా సర్దుకుపోతాం అంటూ గోప్పలుపోయేవాళ్ళు కదా .....అప్పుడు చిన్ని ని పొగుడుతూ వుండేవాళ్ళు ...ఎవరయితేనేం పార్వతి వుందిగా " వెక్కిరింతగా ప్రక్కనే వున్నా దానిమ్మ .

"అవునూ ఈ రోజు చిన్నివాళ్ళాయన అంత శ్రద్దగా ఎరువు నీళ్లు పోశాడు .....నేనోచ్చాక ఇదే మొదటిసారి చూడడం ." నెలక్రితమే ఇంట్లోకి వచ్చిన ఓ ముద్దు గులాభి బాల .

"ఓస్ అదా ! చిన్ని వాళ్ల అమ్మాయికి రంగురంగు చేపల పిచ్చి ....చక్కగా విశాలమయిన నదులలోను ...సముద్రంలోనూ ఆడుకుంటున్న పిచ్చి కూనలను పనిలేని వెదవలు (క్షమా)పట్టి గాజు తోట్టేల్లో పెట్టి అమ్ముతుంటారు ....మన చిన్ని లాంటి వాళ్లు కొనుక్కొచ్చి గాజు తొట్టెలో నీళ్లు పోసి ,ఆక్సిజెన్ పెట్టి అపురూపంగా మనల్ని పెంచినట్టు పెంచుతారు ,నెలకోసారి ఆ తొట్టి జాగ్రత్తగా కడిగి పెట్టె భాద్యత ఆయనదే ,,లేకపోతె అమ్మాయిగారు గోల పెట్టేస్తారు....ఆ నీళ్లు త్రాగితే మనకి భలం అని ఆయన తొట్టె కడిగిన ప్పుడల్లా జాగ్రత్తగా అందరకి త్రాగిస్తాడు " అంది ...వయ్యారాల "విరజాజి" .

"హుష్ ...నెమ్మది ...చిన్ని తలుపు దగ్గరే వుంది ...తీరికగా వుందేమో మనతో ఊసులాడ వస్తున్నట్లుంది "గానుగ చెట్టును ఆసరా చేసుకుని మొదటి అంతస్తును చేరుకున్న "మనీ ప్లాంట్ "....విరగబూసిన కనకంబరాల్ని చూస్తూ ..సంపెంగలు ...రాదామనోహరాలు ..విరజాజుల వాసనలు అన్ని కలిసి గమ్మతయిన పరిమళం వేదజల్లుతుండగా మత్తుగా నడిచాను వాటి దరికి ...ఊసులాడ {పూలు గుసగుసలాడేనని సైగ చేసెనని ఇన్స్పిరేషన్ తో }.

17, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

బ్లాగ్ లోకం -బంగారు లోకం

ఏమిటో రోజురోజు కి బ్లాగ్ మీద ఇష్టం పెరిగిపోతుంది ..పుస్తకాలు ,అంటే వారపత్రికలు ,నవలలు చదివినంత ఇష్టంగా బ్లాగ్ చూస్తున్నాను మరీ ముఖ్యమ్గా జల్లెడ ,కూడలిలో ఏమేమి కొత్త టపా లు వచ్చి చేరాయ అని ఆత్రంగా తెరచి చూస్తున్న .మా ఇంట్లో మా అమ్మాయికి ,మా శ్రీవారికి భయం పట్టుకుంది నా కళ్ళకి ఏవయినా అవ్వుతాదేమోనని ఇప్పటికే లైట్ అద్దాలు పెట్టుకుంటాను ఇప్పుడు అవి బూతద్దాలు అవ్వుతాఎమోనని .ఒక్కోసారి కొందరి బ్లాగ్స్ చదువుతూపడిపడి నవ్వుకుంటుంటే "హమ్మ ఇక్కడ కూడా మొదలు పెట్టావా " అంటూ బోల్డు ఆచ్చార్యపోతున్నారు ."కావాలంటే రా చదివి విన్పిస్తానని " మనం .నేను పుస్తకాలు చదువుతూ నవ్వడం ,ప్రక్కన వున్నావారికి చెప్పడం మనోళ్ళకి అలవాటే ...అయన వింటున్నట్టే వుంటారు కాని మనస్సు పెట్టరుఅందుకే మా అమ్మాయే అప్పుడప్పుడు నా బ్లాగ్ శ్రోత .
ఇక పోతే నా మిత్రుడు {బ్లాగ్ ని పరిచయం చేసిన } నేను కలిస్తే ఈ బ్లాగే ప్రపంచం ..మా ఇద్దరి కబుర్లు పూర్తిగా బ్లాగ్ చుట్టూనే .....అస్సలు తరచి చూసుకుంటే మేము ఏది మాట్లాడుకున్న తిరిగి తిరిగి బ్లాగ్ దగ్గర ఆగుతున్నాము ...అంత క్రితం ఎన్నో విషయాలపై మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ..కథలు ,ఆఫీసు కబుర్లు ,తన కెరీర్ ఒకటేమిటి మొత్తం భూప్రపంచం అంతా తిరిగేవాళ్ళం (చెప్పుకునే వాళ్ళం )ఇప్పుడేమో "తెలుసా మీకు ఫలాని ఫలాని వాళ్లు గొడవలు పడ్తున్నారు ,ఫలాని బ్లాగ్ లో చక్కటి టపా రాసారు ,చదవటం మిస్ కావద్దు "అని ....ఇలా సాగుతున్నాయి మా కబుర్లు .....ఫోన్ లో కూడా ఇవీ మా సంభాషణలు ,ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఫోనులో నా సంభాషణ విన్న నా కూతురో మావారో ఎవరి గురించని వాకభు చేసి ...బ్లాగా అని నవ్వుతున్నారు .
రోజుకి ఒక్కసారైనా బ్లాగ్ చూసేంత అలవాటయిపోయింది. నిన్నటికి నిన్న వుదయం పక్క జిల్లా కాంప్ వెళ్లి ఎప్పుడో రాత్రికి అలసి ఇల్లుచేరాను ...రిఫ్రెష్ అవ్వి ఫుడ్ తిని హ్యాపీగా నిద్ర పోదాంలె అనుకుంటూ మూలగా ఒక లుక్ వేసా ,హాల్ లో నావంక చూస్తో కనబడింది "నా క్రొత్త ప్రపంచం ".అది ఓపెన్ చేయబోతుంటే వెనుకనుండి మా పాప "మమ్మీ ఇంత అలిసిపోయావు నిద్రపోరాదు "అంటూ వుంది తను చదుకుంటూనే . "పడుకుంటాను జస్ట్ జల్లెడ కూడలి లో కొత్త పోస్ట్ లు చూసి నిద్రపోతాను "అని హామీ ఇచ్చి బ్లాగ్ తెరిచాను ....ఇంకేముంది "అంత్యాక్షరి ' జరిగిపోతుంది ఇష్టమైతే రావచ్చో అనిన బాస్కర రామ రాజు గారి పిలుపు నా బ్లాగ్ లో చూసి అమాంతం దూకేసాం ....నా నిద్ర పారిపోయింది ..పాటలు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి నా మెదడుకి సాన పెట్టడమే కాకుండా మా అమ్మాయిని కూడా పుస్తకాల ముందునుండి లేపి మన పక్కన కూర్చోపెట్టేసాం .......(కూసే గాడిద మేసే గాడిద చందాన )అర్ధరాత్రి ఒంటిగంటవరకు -:( ఈరోజు ఇది మూడోసారి మనం బ్లాగ్ ఓపెన్ చేయడం ....ఏమోలే కొత్త భిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగారని అమ్మ అంటూ వుండే సామెత నిజమేనేమో ........నిజానికి చాల ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ....ఈ బ్లాగ్ లోకం. కొంత టైం వృధా అవ్వుతున్నా .

11, ఏప్రిల్ 2009, శనివారం

నా స్నేహితులు -7

అప్పటి మా ట్రైనింగ్ తరువాత వివిధ జిల్లాల్లో మాకు పోస్టింగ్స్ రావటం చేసే వృత్తిలో ఎవరికీ వారు తీరికలేకుండా అవ్వడం తో నెమ్మది నెమ్మదిగా మేమంతా అప్పుడప్పుడు కలిసేవాళ్ళం కాస్త తగ్గించేసాం ,,,నేనే ముఖ్యంగా ఎటు వెళ్ళకుండా ఉద్యోగం ..ఇల్లు , చదువు వీటిలోపడి పోయాను .ఆ ఇయర్ కూడా నా మెయిన్ ఎగ్జాం క్లియర్ కాలేదు ..ఒకరకంగా విరక్తి తో చేసే ఉద్యోగం లోనే ఆనందం వెదుక్కోవడానికినిశ్చయించుకున్నాను . {అందని ద్రాక్ష పుల్లన చందాన :)}
చాల ఆలస్యమ్గా తెలుసుకున్నాను ...రాజకీయాల్లోనూ ఉద్యోగుల్లోను శాశ్వతమిత్రులు శాశ్వత శత్రువులు వుండరని ...అంతా ప్లాస్టిక్ నవ్వులు ప్లాస్టిక్ పువ్వులే ...నేను చాల కాలం అమాయకంగా అందరిని నమ్మేదాన్ని ,,అంతా నాలానే వుంటారనుకునేప్రతిది ఓపెన్ గా మాట్లాడేదాన్ని ..నాకు ఒకే ఒక్క మంచి స్నేహితుడు వుండేవాడు .. అతనిది కూడా మా బాచ్ సెలక్షన్ {పేరు రాయట్ల} మంచి మేధావి ,గోల్డ్ మెడలిస్ట్ సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూలుపోగొట్టుకుని ఇక్కడ అడ్జస్ట్ కాలేక డిప్రెషన్ తో అలవాట్లతో జీవితాన్ని అర్ధంతరంగా ముగించేసుకున్నాడు ....నాకన్నా చిన్నవాడు ఎంతో మంచి భవిష్యత్తు వున్నవాడు తినే కంచం ముందు కూర్చుని అలానే ఒరిగిపోయాడనే వార్త నన్నెంతో తీవ్రంగా కలిచివేసింది ...నేనెప్పుడు మందలిస్తూ బుద్దులు చెప్తానని అక్కయ్యా అంటూ పిలిచేవాడు తను ఎప్పుడు మాట్లాడాలనుకుంటే అప్పుడు సమయం కూడా చూడకుండా ఫోన్ చేసి చెప్పేవాడు ,,నేను నిద్ర లేచి ఓపిగ్గా చెప్పేదాన్ని ....తను చనిపోబోయే ముందు రెండురోజుల ముందు కాల్ చేసాడు అదే చివరి పిలుపు కనీసం తనని చూడ్డానికి కూడా వీలుపడలేదు ఎంతో దూరం ....అత్యవసరంగా ముగించేసారు . ఇతను తప్పించి నాకు డిపార్ట్ మెంట్ లో నాకు స్నేహితులు లేరనే చెప్పవచ్చు .

నిజం చెప్పాలంటే ఒక మూడు ఏళ్ళు క్రితం వరకు నా లోకం అంత నేను చేసే ఉద్యోగమే .....పూర్తిగా మునిగిపోయాను .ఇంటి విషయాలు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవి కాదు కాని ఆఫీసు మాత్రం ఇంట్లో వుండేది ....ఇంట్లో కుడా నా మీద పెద్దగ భాద్యతలు లేకపోవడం ఆఫీసు పనిని ఎంజాయ్ చేస్తూ పూర్తిగా నాకెంతో ఇష్టమయిన పుస్తకాలు ఎక్కడో జ్ఞాపకాల పొరల్లో భద్ర పరిచాను . ఆ సమయం లోనే మా పాప చదువు నిమిత్తం దూరంగా ఉండటం ...అంతా ఖాళి గా వెలితిగా వున్నా సమయం లో వృత్తిరీత్యా పరిచయమైన ఇద్దరు జర్నలిస్టు మిత్రులు నా స్నేహితుల జాభితాలో చేరారు ...చాల దగ్గరయ్యారు ,,ఇద్దరు దాదాపు ఆరు నెలల తేడాతో కలవడం జరిగిందీ ,,ఎంతో మంది కలుస్తుంటారు కాని అక్కడివరకే మా పరిచయాలు పరిమితమయ్యేవి ,వీరిలో ఒక స్నేహితుడు నా అలవాట్లనే మార్చేసారు మరిచిపోయిన నా ప్రపంచం లోకి వెనుకకి తిరిగి చూసుకునేలా చేసారు ..తను చదవని పుస్తకం లేదు చూడని సినిమా వుండదు . సున్నితమయినవాడు చిన్న వయస్సులోనే అరవయ్యి ఏళ్ళ అనుభవం వున్నా వాడిలా మాట్లాడే తన ముందు ఎవరయినా తల వంచాల్సిందే .ఇంకో మిత్రురాలు అభిరుచులు వేరయినా ఇద్దరం ఎంతో కలిసిపోయాము ..నాకు ఎప్పుడు ఒక సందేహంతొలుస్తుంది ...తనకోసం కన్నా నా కోసం ఎక్కువ ఆలోచిస్తుందేమోనని తన కుటుంబ సభ్యురాలిగా నన్ను చూస్తుంది ,నేనుఈ రకంగా నేను ఎంతో అదృష్టవంతురాలని అని చెప్పవచ్చు ...నేను వీళ్ళ తో గడిపితే ఎంతో సేద తీరతాను . ఈ కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేసింది నా మిత్రుడే . ఇదండి నా స్నేహితుల జాభితా .....ఎంతోమంది వున్నా కొందరు మాత్రమె హృదయాన్ని తాకుతూ .....వారు ఎక్కడ వున్నా ఎన్నేళ్ళయినా మనస్సు పొరల్లో రెపరెపలాడుతూ వుంటారు .
రేపు ఆదివారం నా చిన్ననాటి {ఎనిమిదవ తరగతి } స్నేహితురాలు తణుకు నుండి నా దగ్గరకి వస్తోంది ...సో రేపంత మనం బిజీ బిజీ .............................

10, ఏప్రిల్ 2009, శుక్రవారం

నా స్నేహితులు -6

సెప్టెంబర్ నెల చివరి లో కూడా మెయిన్ క్లాసు లు సీరియస్ గా జరిగేవి కాదు మా ఎగ్జాం వచ్చి నవంబర్ లో అక్కడ హాస్టల్లో చదువు వాతావరణం కాగడ పెట్టిన కనబడేది కాదు ,,అక్కడి నీళ్ళ వల్లోవాతావరణం వల్లో నాకు టైఫాయిడ్ , మలేరియా ఎటాక్ అయ్యాయి .మామూలు జ్వరమేనని భలవంతాన తిరిగేదాన్ని ,కదలలేక ఒకరోజు మంచం మీదనే వుండిపోతే రామ నా దగ్గరే ఉండిపోయి నాకు చేసిన హెల్ప్ మరిచిపోలేనిది ..అలానే నా పక్క రూమ్ పిల్లలు గోదాదేవి ,భాగ్య , శాంతి ని మరిచిపోలేను .చాల కాలం నాకు ఫోనులో తరుచు మాట్లాడేవారు తరువాత నా పని ఒత్తిడి లో పడిదూరం పెరిగిపోయింది .జ్వరం తీవ్రమయి అక్టోబర్ మొదటి వారం లో నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోయాను మొత్తం సర్దుకుని .రామ అన్ని తానయి నేను ఇంటికి వెళ్ళేవరకు నాతోనే వుంది ...చాల దగ్గరయ్యాము .. అక్కడి వారందర్నీ వదిలి వెళ్లడానికి చాల భాద పడ్డాను ,వుండటం వల్ల నా చదువు కూడా నష్టపోవడం తో వెళ్ళిపోయాను . రామ తన స్నేహితుడి నే మ్యారేజి చేసుకుంది ఒక ఆఫీసర్ భార్యగా స్థిరపడింది ఇప్పటికి నాకు టచ్ లో వుండే స్నేహితురాలే .
నేను సివిల్ సర్వీసు తోపాటు గ్రూప్ వన్ రాయడం జరిగిందీ , నవంబర్ లో డిసెంబర్ లో వరుసగా మెయిన్స్రాసాను .అంతక్రితం రాసిన గ్రూప్ టుసంభందించి ఒక జాబు లో చేరటం జరిగిందీ ,,నాకు ప్రక్క మండలం లో వున్నా ప్రసన్నకుమారి నాకు మంచి మిత్రురాలే తనది మహబూబ్నగర్ లోని వనపర్తి ఎక్కువగా మీటింగ్స్ లో కలిసేవాళ్ళం మా ఇద్దరి అభిరుచులు చాల దగ్గరగా వుండేయిగంటల కొద్ది కబుర్లు దొర్లి పోయేవి .ఉద్యోగం లో శాశ్వత మిత్రులు వుండరు అన్నది మా స్నేహం పట్ల నిజం కాదు . నేను రాసిన సివిల్స్ మెయిన్స్ మరల పోవడం యధాప్రకారం కొంత కాలం డిప్రెషన్ ఉండటం తరువాత రాసిన గ్రూప్ వన్ పాస్ కావడం ఇంటర్వ్యూ కూడా సెలెక్ట్ కావడం జరిగిందీ .ఇంటర్వ్యూ ముందు రోజు వాసంతి పరిచయం కావడం తరువాత జుబ్ల్లె హిల్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో తను నా ప్రక్క రూమ్మేట్ అవ్వింది . వాసంతి కూడా మా గూటి పక్షే ,...విచిత్రమో యాద్రుచికమో తెలిదు కాని దాదాపు అందరు చక్కటి అభిరుచులున్న వాళ్ళే మా ట్రైనింగ్ పార్ట్ నెర్స్ ...అదే సమయం లో ప్రసన్నకుమారి వాళ్లకు ఒక నెల ట్రైనింగ్ జరిగిందీ అనుకోకుండా అక్కడ కలిసాము . నేను ఇల్లు ఊరు వదిలి అప్పటివరకు చదువులో పడ్డ అలసట తీర్చుకున్నది ఆ నలభయి ఐదు రోజుల్లోనే . మరల నా స్కూల్ రోజులు ,కాలేజీ రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి ,,మా పాప మీద కూడా భేంగా లేకుండా ఉతహంగా ఉల్లాసంగా గడిపాను గడపడమే కాదు నా ఫ్రెండ్స్ ఖాతా లో మరో నలుగుర్ని జమ చేసుకున్నాను .అందరు అల్లరి చేసే వాళ్ళే ఒక్కరు ఒక్క క్లాసు కూడా తిన్నగా వినేవాళ్ళం కాదు ,బహుశ అందరు అప్పటివరకు నాలానే అలసిపోయివుంటారు .{ తరువాత}

ఈల అబ్బాయి

ఈ రోజు ఉదయాన్నే టీ తాగుతూ మా ఇంటి ముందున్న చెట్ల క్రింద తిరుగుతున్నా ....ఇంతల్లో కయ్యిమని విజిల్ వినబడింది ఒక్క క్షణం ఊపిరి తీసుకున్నట్లు మళ్ళావిజిల్ వినబడింది ,నేను బయటి నుంచే మా పార్వతి ని {పని చేసే అమ్మాయి } కేక వేసాను , "ఆ అబ్బాయి ఈ రోజు త్వరగా వచ్చేశాడు త్వరగా రా " అని. మా పార్వతి గబగబా చెత్త బుట్ట తీసుకుని వాకిట్లోకి వెళ్ళింది ,"ఏమైందో ఇంత బేగావచ్చేసిండు "అనుకుంటూ ఆమె వెనుక మా పైన వాళ్ల పనమ్మాయి చెత్తబుట్ట తో పార్వతి ని అనుసరించింది . ఇంతలో ఆగకుండా ఈల లు వరుసగా మోగుతూనే వున్నాయి ,మా కాలనీ వీధి లో వుండేవాళ్ళు దాదాపు అంతా చెత్త బుట్టలు వాళ్ల గేటు దగ్గర పెట్టారు మా ఇంటి కి ఒక ఇల్లు అవతల పెట్టిన జీప్స్ దగ్గర నుండి వస్తోన్నాయి ఈల ధ్వనులు ,ఎంతకి ఆ మున్సిపాలిటీ ఈల అబ్బాయి రాడేమని చూస్తే వాకబు చేయగా ఆ "విజిల్ " లోకసత్తాపార్టీ నాయకురాలు{మా వీధి లోనే వుంటారు } వాళ్ల కార్యకర్త్తల కొరకు తీసుకున్న విజిల్స్ , అవి ఇచ్చే ముందు వాటి పని తీరు చూడ్డానికి వారి అసిస్టెంటు వాటిని టెస్ట్ చేస్తూన్నారట ,విషయం తెలుసుకుని మేమంతా నవ్వుకున్నాము . ..విజిల్ మ్రోగ గానే మా చెత్త బుట్టలు తీసుకెళ్ళే అబ్బాయిగానే మేము కండిషన్ అయ్యున్నాము ........జయప్రకాశ్ మేలుకొలుపు బానే వుందనుకున్నాము చేత్తపారేయమని -:(

9, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

నా స్నేహితులు -5

సివిల్ సర్వీసు రాయాలని నిర్ణయించుకోవడం మొదలు నాది ఏకాంత వాసం అయ్యింది {ఏర్పరచుకున్నాను} ఈ ఎగ్జామ్స్ పైన కనీసం గైడ్ చేసే సంస్థలు సరయినవి మేమున్న సిటీ లో లేవు ,అటువంటి పరిస్థితి లో ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్ నుండి బుక్స్ పోస్ట్ ద్వారా తెప్పించుకుని నా సొంత నోట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ,పూర్తిగా పుస్తకాల తోనే నా సహజీవనం అయ్యింది .మా పాప ,తను సాయంత్రం త్వరగా వచ్చిన డిన్నర్ కానిచ్చుకుని ప్రక్క వీధి లో వున్నఅమ్మ వాళ్ళింటికి వెళ్ళిపోయి నిద్ర టైం కి ఇంటికి వచ్చేవారు ఆవిధం గా వాళ్లు నాకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చేసేవాళ్ళు . వానలు రాని వరదలు రాని పండుగలు రాని అవేవి మా ఇంట్లో కనబడేవి కాదు .మొట్టమొదటి సారి ప్రిమిలిమినరీ పాస్ అయినప్పుడు మా పాప ముఖం లో వెలుగు లు ఇప్పటికి మరిచిపోలేను . నేను తనని తగినంతగా శ్రద్దగా పట్టించుకోపోయిన ఎక్కడికక్కడ సర్దుకుంటూ నేను సర్వీసు తెచ్చుకోవడమే ధ్యేయమన్నట్లునన్ను ఎంకరేజి చేసేది .అప్పట్లో స్టేట్ సర్వీసు స్టాఫ్ సెలక్షన్ అన్ని అటెంప్ట్ చేశాను ,సివిల్స్ మెయిన్ యెగ్జమ్ వరుసగరెండు సార్లు క్లియర్ కాకపోవడం తో నా సబ్జెక్టు పబ్లిక్ అడ్మినిస్త్రషన్ నుండి తెలుగు లిట్ట్ కి మార్చుకున్నాను. హైదరాబాద్ లో తెలుగుసాహిత్యం బాగా చెప్తారు ,వినకుండా రాయలేము ,మంచి నోట్స్ కూడా ఇస్తారు అని ఎవరో చెప్పగా అప్పుడు అడుగు బయటకు పెట్టాను ఒంటి స్థంబం మేడనుండి .
నేను హైదరాబాద్ వెళ్లడానికి చాల కష్టపడ్డాను. ప్రశాంతం గా ,ఒంటరిగా వుండటం అలవాటు పడ్డ నా మనస్సుకి సర్దిచేప్పుకోవడానికి ఎంతో ఇబ్బంది పడ్డాను ,ఒకటి కావాలంటే వేరొకటి వదులుకోవాల్సిందేనని అప్పటికే నాకు అర్ధం అవ్వింది.ఇల్లు వదిలి హైదరాబాద్ లోని ఒక హాస్టల్లో పడ్డాను ,హాస్టల్ కి నేను చేరిన స్టడీ సర్కిల్ కి ఒక పది నిమిషాల దూరం .అక్కడ కొత్త జీవితం మొదలయ్యింది -:( నా రూమ్ పక్క ఒక వైపు టీవీ లో ఆర్టిస్ట్ గా పనిచేసేవాళ్ళు ఒక ప్రక్క కమల నెహ్రూ పోలితెక్నిక్ లో చదివే అమ్మాయిలూ ఏదో జాబ్స్ కి ప్రయత్నించే అమ్మాయిలూ అలానే మాకులా స్టడీ సర్కిల్ అమ్మాయిలూ వుండేవాళ్ళు .మా వింగ్ లో దాదాపు గుంటూరు వాళ్లు వరంగల్ ,నల్గొండ వాళ్లు వుండేవాళ్ళు .వాళ్ళందర్నీ చూస్తోంటే వీళ్ళంతా జీవితాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదిస్తున్నట్లు తోచేది ,ఎప్పుడు నవ్వులు పువ్వులు విరిసేవి ,..నా ముందేమో కొండంత భాద్యత కనబడేది ,డిప్లొమా అమ్మాయిలూ నాతో త్వరగానే కలిసిపోయారు "అక్కా" అంటూ ,నాకోసం ఫుడ్ తీసుకు రావటం మొదలుకొని బాత్రూం రిజర్వు చేయడం వరకు . మాకు క్లాసు సాయంత్రం మూడు లేక నాలుగు గంటలకు వుండేవి తిరిగి వచ్చేసరికి ఎనిమిది దాటేది మనం తెలుగు తో పాటు జనరల్ స్టడీసేకూడా చేరాము . ఒక రెండు రోజులు ఒక్కదాన్నే వెళ్లాను తరువాత గుంటూరు అమ్మాయి క్లాసు లో పరిచయం అవ్వింది ,తను ఢిల్లీ జీ .యెన్ .టి యు లో చదివనాని నేనుండే హాస్టల్లో చేరానని పరిచయం చేసుకుంది తన రూమ్ కూడా నేనుండే వింగ్ లోనే వుండేది .ఆమె ఎప్పుడు బుక్స్ కాలేక్ట్ చేస్తూ ,osmaaniyaకి తిరుగుతూ క్లాసు టైం కి చేరేది రాత్రి డిన్నర్ తరువాత డిస్కషన్ అంటు నా రూమ్ కి వచ్చేది ఆ రోజు కబుర్లన్నీ పూస గుచ్చినట్లు నేను అడగకపోయినా చెప్పేది ,కబుర్లుఆసక్తిగా తోచి పక్క పిల్లలు వాళ్లు వీళ్ళు చేరేవాళ్ళు చివరికి ఆ అమ్మాయిల ఇందిరా పార్క్ విశేషాలు వాళ్ల బాయ్ ఫ్రెండ్ కబుర్లు ,ఆ తరువాత రోజు వాళ్ల ప్రోగ్రమ్మ్స్ ఇలా సాగేవి ....మన చదువు అలాలా సాగేది ,ఇంటి మీద బెంగ తో ఒక రెండు వారాలు మద్యలో ఊరేల్లోచ్చేదాన్ని .నేను చేరి నెల దాటాక ముందే రెండు వారాలు ఇంట్లో రెండు వారాలు హైదరాబాద్ లో వున్నాను .క్లాసు లు ఎప్పుడు సమయానికి జరిగేవి కావు పైగా వర్షాలు పడే కాలం చస్తూ బ్రతుకుతూ వెళ్తే క్లాసు కాన్సిల్ అనేవాళ్ళు ఆ తరువాత క్లాసు వుండేది ఈ మధ్య కాలం లో రాఘవేంద్ర కేఫ్ లో హోటల్ వాడిని పోషి స్తూ కాలక్షేపం చేసేవాళ్ళం ,తెలుగు క్లాసు మానేదాన్ని కాదు .నాకు తెలుగు క్లాసు లో రామ పరిచయం స్వల్పకాలం లోనే ఇద్దరం చాల దగ్గర అయ్యాము తను కూడా మేముండే హాస్టల్ క్రింద వింగ్ లో వుండేది తనది తిరుపతి అప్పటికే రెండేళ్ళ నిండి తను అక్కడ వుంటోంది ,చదువు మీద పెద్దగ ఇంట్రెస్ట్ వుండేది కాదు కాని తను చేసుకోబోయే అబ్బాయిని మాత్రం కంటికి రెప్పల చూసుకుంటూ చదివించేది ,అతను బాగా కష్టపడేవాడు [అతని పేరు ఇక్కడ రాయడం లేదు మంచి పోసిషన్ లో వున్నాడు }అతని స్నేహితులంతా బాగా చదివేవాల్లె ,వాళ్ళందరికీ నేను ఇన్స్పిరేషన్ అనేవాళ్ళు ఇల్లు పిల్లని వదిలి ఇలా వచ్చెనని ,కేఫ్ లో కూర్చుని మా సబ్జక్ట్స్ పై డిస్కషన్ పెట్టుకునేవాళ్ళం ,,,,{తరువాత}

]

]

8, ఏప్రిల్ 2009, బుధవారం

నా స్నేహితులు -4

పీ.జి. తరువాత నా ప్రపంచం ఇల్లు పుస్తకాలు మా పాప .దాదాపు మా ఫ్యామిలీ మెంబెర్స్ తో {అక్కాతమ్ముల్లు}తప్పించి నాకు బయట స్నేహాలు కొంత కాలం లేనట్టే ,మా శ్రీవారు వున్నా అభిప్రాయాల్లో ఉత్తర ,దక్షిణం . నా అభిరుచులన్నీ తనకు సిల్లీగా తోచేవి , నేను ఎంత అల్లరి దాన్నో తనంత పెద్దమనిషి తరహాగా వ్యవహరించేవాడు , నేను చక్కని పాటలు వింటోంటే తను ఇంట్లో వున్నంత సేపు చెత్త క్రికెట్ పెట్టేవాళ్ళు , ఏమి రాకపోతే స్పోర్ట్స్ చాన్నేల్ లో ఏదొకటి చూసేవారు పగలు రాత్రి తేడ లేకుండా క్రికెట్ వస్తోంటే చూస్తోనే వుండేవాళ్ళు .మా అమ్మ వాళ్ళింట్లో ఎవ్వరం క్రికెట్ చూడం ,టీవీ లో అది వస్తున్నంత సేపు నాకు కంపరంగా వుండేది , అలా మా ఇద్దరి అభిరుచుల్లో తీడావుండేవి . నాకేదైనా మంచి కథ చదివిన ,జోక్ చదివిన పక్కన వాళ్లకు చదివి వినిపించే దురలవాటు వుండేది ,ఇక్కడ ఆగలేక చెప్పిన ఊఁ కొట్టేవాళ్ళు కాని తిరిగి అడిగితె మళ్లీచెప్పమనే వారు ,పరిస్థితి అర్ధం అవ్వి తనని విసిగించడం మానేసాను. మా పాప తో నా ఊసులు మొదలయ్యాయి ,ప్రతిది తనకి చెప్పేదాన్ని ,అది ఇంతింత కళ్ళేసుకునిపెద్దదానిలా వినేది . మా పాప ,అతను స్కూల్ ఆఫీసు లకు వెళ్ళగానే నా ప్రపంచం లోకి వెళ్ళేదాన్ని , పాటలు వింటూ నేను అప్లై చేసిన జాబు కి సంభందించి బుక్స్ లోకి వెల్లిపొయెదాన్ని.నాకు మా పక్కింటి వాల్లెవరో తెలిదు ,ఎదురింటి వారెవరో తెలియదు , ఇంట్లోనుండి బయటకి రావడం అంటే అమ్మ వాళ్ళింటికి వెళ్ళడానికో ,లేదా సెకండ్ షో వారంకి ఒకసారి వెళ్లినపుడో మాత్రమె . మా పాప స్కూల్ నుండి వచ్చిన నన్ను డిస్ట్రబ్ చేయకుండా పక్కనే కుర్చుని చదవడమో ఆడడమోచేసేది వాళ్ల నాన్న వచ్చేంతవరకు . పగలంతా పుస్తకాలు తరువాత మా అమ్మాయే నా స్నేహితులు.మా పాప తన మూడవ ఏట నుండే నాకు చక్కటి సలహాలు ఇచ్చేది , బహుశ చదవడానికి అతిశయోక్తి గా వుందేమో కాని ఇది నిజం ,పెరిగేకొద్దీ తను నాకు మంచి స్నేహితురాలయింది , మేము ఇద్దరం కూర్చున్నామంటే మాకు సమయం కూడా తెలియదు . నేను చదివిన చదువుకి సంభందించి నాలుగు ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యాను ,కాని జాబు రాలేదు. నా పీ.జి బాచ్ వాళ్ళంతా యెన్ .జి .వో. లలో ను , ఇండస్ట్రీ లలోను చేరిపోయారు , నేను మా చెల్లి చిన్న వాటికి సరిపెట్టుకోలేక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో పెర్సనల్ పోస్ట్ లకు ప్రయత్నిస్తో మిగిలిపోయాము కొంత కాలం వరకు . ఒక వుద్యోగం వచ్చినట్లు వచ్చి చేజారి పోయింది ఇటువంటి పరిస్థుల్లో మా అమ్మాయి ,మా శ్రీవారు నన్ను ఐ .ఏ .ఎస్ కి రాయమన్నారు.{:-( బ్లాగర్ పవన్ కళ్యాన్ ఐఏ ఎస్ ల } మా పాప నన్ను చాల చాల ప్రోతహించింది ఈ విషయం లో పెద్ద ఆరిందలనన్ను సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు చూసేలా చేసింధనడం లో ఎంత మాత్రం అతిశయోక్తి లేదు . అప్పటికే మా అక్క తమ్ముళ్ళు ఆ వైపు ప్రయత్న్నల్లో వుండడం వలన మా అమ్మాయి నన్ను ఆ దిశ గా మళ్లీ న్చిందని చెప్పవచ్చు .{ రేపు}

7, ఏప్రిల్ 2009, మంగళవారం

నా స్నేహితులు -3

నాకు డిగ్రీ చదువుతుండగానే మ్యారజేకావడం అయిన చదువు కొనసాగించడం జరిగిందీ ,డిగ్రీ తరువాత నేను ఏంఏ సోషల్ వర్క్ చేరాను ,లలిత బి.ఎడ్. లో చేరింది అయిన మా మద్య అస్సలు గ్యాప్ రాలేదు .మా ఇద్దరి మధ్య రహస్యం అంటు వుండేది కాదు ప్రతి చిన్న విషయం మాట్లాడుకునేవాళ్ళం , ఫాతిమా కూడా వుత్తరాల ద్వారా మాతో టచ్ లో వుండేది .ఆశ అప్పుడప్పుడు మాత్రం కలిసేది తన సి.ఏ. తో బిజీగావుండేది . ఒకరోజు వుదయాన్నే ప్రముఖ నాస్తిక కేంద్ర నాయకుడు మా ఇంటికి వచ్చి మా చిన్న మావయ్య {అన్నయ్య} లలిత ఆరునెలల క్రితం ఒక గుడి లో పెళ్లి చేసుకున్నారని రిజిస్టర్ కూడా చేసారని ,మా వాడు ఇంట్లో చెప్పడానికి మొహమాటపడుతున్నారని,ఆమె వాలింట్లో చెప్పగానే గొడవలు అయ్యావని అందుకని వారి ఆశ్రయం కోరారని ,అతిఎస్ట్ సెంటర్ వారు తమదయినా రీతి లో మళ్ళిపెళ్లి చేస్తామని అందుకని అందరు సమ్మతించాలని కోరారు . అమ్మ నాన్నలకు ,ఇంట్లో మాకు మతి పోయింది ....అందులోకి తను మాతో పాటు వాడిని "అన్నయ్య" అనేది ,అస్సలు సూచనప్రాయంగా ఎప్పుడు మాతో అనలేదు ,ఎవరితో చెప్పకపోఇన నాతో చేపుతుందనే ధీమా నా అణువణువున వుండేది ,వాడు కూడా కనీసం చెప్పకుండా పైగా బయటి వ్యక్తుల్ని తీసుకురావటం నాకైతే షాక్ ,ఆ తరువాత అమ్మమ్మ తాత గారు రావడం కథ సుఖాంతం అవ్వడం జరిగిందీ .చాల రోజులు నేను తన ముఖంలోకి చూడలేదు ,మనస్సు లో తెలియని దూరం తను మాత్రం ఇదివరకటిలా వుండటానికి ప్రయత్నించినా నా మనస్సు చాల కాలం అంగీకరించలేదు . ఇప్పుడు అది మా చిన్న అత్తయ్య మా అమ్మకి మరదలు మాత్రమె .కాని తను ఒప్పుకోదు నాకోసమే చేసుకున్నాను అంటుంది:) నాకు పీ.జి లో ఎవరు మనస్సుకు దగ్గరైన స్నేహితులు లేరు అందరికి పోటీగా భావించేవారు మనమే అక్కడ నాయకులం అల్లరి వ్యాపకాలు తగ్గాయి వయస్సు తోపాటు.నా దృష్టి అంతా చదువే మా పెద్ద చెల్లెలు కూడా నాకు నాకు బాచ్ మీటే అయ్యింది అందరికన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ గురించి తపన పడేదాన్ని . అందరి ద్రుష్టి లో పెళ్ళయింది ఈమెకు ఇంకా చదువు అవసరమా అన్నట్లు వుండేది చాలామంది అనేసేవారు హ్యాపీగా ఇంట్లో వుండక ఇలా స్లమ్స్ ఫీల్డ్ వర్క్ లు ఎందుకు అనేవారు ,ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్ నా సెకండ్ ఇయర్ లో స్పెషల్ సబ్జెక్టు నా దృష్టి అంత పెర్సనల్ మేనేజర్ తెచ్చుకోవడం పై వుండేది ,అప్పుడు నా ప్రియమయిన స్నేహితులు పుస్తకాలే {మిగిలినది రేపు-:)

6, ఏప్రిల్ 2009, సోమవారం

నా స్నేహితులు -2

నా స్నేహితుల పుణ్యాన అసలు సమయం తెలిసేది కాదు .ఆదివారం కాని పండగ రోజు కాని మనకు నిరంతరం ప్రవేట్లు వుండేవి :) మా బోటనీ ట్యుషన్ పక్కనే రఫీ వాళ్ల ఇల్లు వుండేది ,అతను కూడా మా బాచ్ వాడే ,వాళ్ళఅక్క డిగ్రీ అయ్యి ఇంట్లో ఖాళీగా వుండేది అక్క కి పెళ్లి సంభందాలు చూస్తుండేవాళ్ళు ,ఆవిడ మా అందరికి లీడర్ గ వుండేది .రఫీ వాళ్ల అమ్మ నాన్న ఇంట్లో వుండేవాళ్ళు కాదు ,ఆయన బిజినెస్ ఆవిడ ఏదో జాబు చేసేవారు ,సో మా అందరి మీటింగ్ ప్లేస్ వాళ్ల ఇల్లే . వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్ళంతా అందరితో ఆప్యాయమ్గా వుండేవాళ్ళు వాళ్ల పండుగలకు తప్పకుండ మేమంతా వుండవలసినదే .నిజంగా మేమంతా అరమరికలు లేకుండా కలసిపోయాము .నా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం మా ఇంటికి స్వేచ్ఛగా రాగాలిగేవారు అబ్బాయిల్ని ఇంటికి పిలిచేంత ధైర్యం వుండేది కాదు , అమ్మ ఏమి అనదుకాని నాన్న ఏమైనా అంటారేమోనని పిలిచేదాన్ని కాదు ఇంటర్ ఫైనల్ జరిగేప్పుడు ఫిజిక్స్ పేపర్ లీక్ అయిన సంధర్బంలో అందరు మా ఇంటికి ఒక రాత్రి పూట వచ్చారు నాన్న వున్నారు ,నాన్న వాళ్ళందరితో బానే మాట్లాడారు ,అప్పటినుండి మేము వేరు వేరు బ్రాంచెస్ కి వెళ్ళిన ఊరు వస్తే ఇంటికి వచ్చి కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళు .నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఫాతిమా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయింది ,వాళ్ల నాన్న ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల.మేము ఇద్దరం చాల సంవతరాలు వుత్తరాలు పెద్దపెద్దవి రాసుకునేవాళ్ళం ,మా కబుర్లన్నీ చదివిన పుస్తకాల మీద ,మేము అయిదుగురం మెడిసిన్ కి రాసాము కాని ఎవరికి సీట్ రాలేదు ,మిగిలిన అబ్బాయిలందరూ ఇంజనీరింగ్ లో చేరారు ఒక్క రామ మాత్రం చేరలేదు

నా స్నేహితుల్లో రజని కి ఇంటర్ సబ్జెక్టు ఒకటి మిగిలింది ,లలిత్ నేను ఒకటే కాలేజిలో చేరాము ఇంకో ఫ్రెండ్ ఆశ వేరే కాలేజ్ లో చేరింది ,నాది బిఎస్సి అయితే లలిత్ బియ్యే ,నాన్నకి నన్ను ఎలా అయిన మెడిసిన్ లో చేర్పించాలని ,నాకు తెలీకుండానే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసారు ,అమ్మ దగ్గర ఏడ్చి గోల చేసి నేను చదవలేనని మొత్తుకుంటే పయ్మేంట్ సీట్ డ్రాప్ అయ్యింది , సైన్సు కూడా చదవను ఆర్ట్స్ లోకి పంపమని గోల చేసి {అన్నం మాని మౌనం} పర్యవసానం నాన్న ఆర్ట్స్ మార్చడానికి వొప్పుకుని మా ప్రిన్సిపాల్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ సిస్టర్ ఒప్పుకోల ,వొక రెండు నెలలు చూసి చదవలేకపోతే మారుస్తాను అన్నారు , నా మొండితనం కి నాన్న నాతో చాల నెలలు మాట్లాడలేదు , మొత్తానికి రెండు నెలలకి లలిత్ వున్నా క్లాసు లో చేరాను ,కేవలం తనకోసం ఆర్ట్స్ కి వెళ్లాను ,ఫాతిమా తరువాత తన ప్లేస్ లలిత్ అవ్వింది ,తనే కనుక లేకపోతె ఈ సరికి నేను డాక్టర్గా వుండేదాన్ని .ఆ వయస్సులో స్నేహితులే లోకంగా వుండి మా నాన్న కోరిక తీర్చలేకపోయానని ఇప్పటికి అనిపిస్తుంది . మేము డిగ్రీ మొదటి సంవతరం లో వుండగా ఇంటర్ పోయిన రజని హంగ్ చేసుకుని చనిపోయింది ,తన సప్లిమెంటరీ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ,మా స్నేహితులంతా ఆ షాక్ నుండి కోలుకోవడానికి చాల కాలం పట్టింది .

లలిత మా ఇంట్లో ఒక సభ్యురాలిగా కలిసిపోయింది ,తను మా ఇంటికి రాని రోజు వుండేది కాదు ,నేనంటే చాల ప్రేమ అనేది అందరిని వరుస పెట్టె పిలిచేది ,మాతో పాటు మా బాబాయి కొడుకు ,అమ్మ చిన్న తమ్ముడు ఇంట్లో వుండి చదివేవాళ్ళు ,వాళ్ళని మాలనే అన్నయ్య అనేది , అన్నిటికి తానయి కలిసిమెలసి వుండేది ,నాకు చాల ప్రాణం గ వుండేది , కాని లలిత నాకు వొకరోజు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది ...{మిగిలినది తరువాత }

4, ఏప్రిల్ 2009, శనివారం

ఎన్నికల ప్రహసనం

నిన్న అత్యవసరంగా మా కమిషనర్ హైదరాబాద్ లో మాకు మీటింగ్ పెట్టారు .పది గంటలకల్లా మేము ఆయన ఛాంబర్ లో వుండాలని ఆర్డర్ చేసారు .బస్ లేక ట్రైన్ ఐతే టైం కి లేట్ అవుతదేమోనని కార్ లో నిన్న తెల్లవారు ఝాము ఐదు కి ఇంటినుండి బయలుదేరాను .సాధారణంగా ఆ రూటు లో కార్ ప్రెఫెర్ చేయము తప్పనిసరి అయితేనే వెల్తుంటాము .
బయలుదేరింది మొదలు కాకి ల హడావిడి అంతా ఇంత కాదు ,సిటీ ఔటర్ రింగ్ దగ్గర స్ముగ్లర్స్ ని పట్టుకున్నంత హడావిడి చేసారు .మొత్తం కార్ అంత చెకింగ్ ,ప్రతి ఒక్కడు డిక్కీతెయడం వెనుక సీట్ లోకి తొంగి చూడడం ,డ్రైవర్ జేబులు కాంప్ క్లెర్క్ జేబులు తడమడం ఇలా మూడు స్టేజి లో విసిగించారు .దారిలో అక్కడకడ కనబడే అక్సిందేన్త్స్ చూసుకుంటూ [ఇవి కనబడకపోతే హైదరాబాద్ దారి కాదు } హయత్ నగర్ వరకు వెళ్ళాము ,అక్కడి నుండి వున్నాయి మా తిప్పలు ఆ ట్రాఫిక్ వ్యూహంలోపడిపది కాదు పన్నెండు గంటలకు ఇబ్బంది పడుతూ ఛాంబర్ లో అడుగుపెట్టాను .అదృష్టం కొద్ది నా కొలీగ్స్నా ఎప్పటికప్పుడు నా పరిస్థితి ఫోనులో విని మా బాస్ కి వివరించారట .
సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి మరల మన గమ్యస్థానం కి తిరుగు ప్రయాణం ..మళ్ళామొదలయ్యాయి ఎల్ .బి నగర్ దాటగానే మా తిప్పలు ,ఈసారి మేము కులాసాగా తీసుకున్నాము ,దిక్కి తెరిచి , వెనుక నా సీట్ లోను ముందు సీట్ లోను చూడడం ,కరడుకట్టిన తీవ్రవాదుల్ని కూడా అల చెక్ చేయరేమో నని నా సందేహం , మూడు ప్రదేశాల్లో ఆపి చెక్ చేసారు ,మాతో పాటు తిరుగు ప్రయాణం లో వొక నల్ల బాగ్ నిండా ముఖ్యమైన పేపర్స్ తీసుకోచ్చాము ఆ బాగ్ మాత్రం ఎవ్వరు తనిఖి చేయాల ,అది తలుచుకుని మేము నవ్వుకుంటూఉండగానే నాలుగో ప్లేస్ లో ఎకయేకి బాగ్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూసారు , దయ తలచినట్లు చలో అన్నారు .నిజంగా మన ఎన్నికలు ఇంత పకడ్బందీగ జరుగుతున్నాయ అని సందేహం నాలిగింటికి బయలుదేరితే రాత్రి పన్నెండింటికి ఇల్లు చేరాను . మరి ఇంత గ కట్టుదిట్టం చేసిన మద్యం ,మనీ నామినషన్ రోజే ఎలా ప్రవహిస్తున్నాయో అర్ధం కావట్లా ! కొసమెరుపు ....తనిఖి చేసిన నా కార్ మీద గవర్నమెంట్ వెహికల్ అని వుంటుంది .

2, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

వకుళ పూలంటే .....

వకుళ పూలంటే "బొగడ పూలు " అని ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రురాలు చెప్పారు ,ముందుగా ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రుడ్ని అడిగాను తను బిజీగావుండి ఆలోచించలేక పోయారట .ఇంతకి ఆ పూలు మా కాలనీ రోడ్లన్నీ చోట్ల నక్షత్రాల్లా పడివుంటాయి ,వాటి కాయలు ఆరెంజి కలర్ లో కంటికింపుగా తినడానికి కూడా పనికి వస్తాయి .మా ఇంటిముందు సంపెంగ పక్కనే పెట్టాను కాని ఈ పూలకి ఇంత చరిత్ర వుందని సుధామూర్తి "ఏం .డి .గారి భార్య "నవల చదివాక తెలిసింది . కన్నడ లో రాసింది తెలుగు లో అలకనంద పబ్లిషర్స్ ప్రచురించారు .అనువాదం ఇంపుగా లేక పోయిన {నా అచ్చు తప్పుల్లా}వదలకుండా ఏకబిగిన చదివేస్తాము .చాల చాల బాగుంది .కుదిరితే తప్పకుండ చదవండి ,కారీర్ లో పడి సాఫ్ట్ వేర్ వాళు వైఫ్ ని ఏవిదంగా నిర్లక్ష్యం చేసారో అనుభవపూర్వకంగా రాసినట్లు తోచింది.