13, జులై 2012, శుక్రవారం

సందడి

చినుకుల అలజడికి మెలకువ వచ్చి బయటికి వచ్చి చుస్తే అద్భుతమైన దృశ్యం ..మా ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలన్నీసందడి చేస్తూ జలకాలడుతున్నాయి   

10, జులై 2012, మంగళవారం

జీవితం

భాల్యం లో జీవితం ప్రతి క్షణం మధురం... 
కళ్ళనిండా కలలు గుండె నిండా ఆశలు... 
బ్రతుకంత అలాగే వుండి పోకుడదా!
సుఖ దుఃఖల గారడీ ఎందుకవుతుందీ....
ఎండలో వాన కురిసినట్లు !
ఇంద్రధనస్సు వచ్చినా ......అది క్షణికమేకదా!  

1, జులై 2012, ఆదివారం

దూరం తగ్గినట్లే

నిన్న ఉదయం మూడున్నర గంటల్లో  విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్  వెళ్ళగలిగాను సరిగ్గా నాలుగుగంటలు పని చూసుకుని  తిరిగి రాత్రి ఏడున్నరకి విజయవాడ లో వున్నాను.ఇంట్లోవాళ్ళు హాచ్చార్యపోయారు అసలు నేను మీటింగ్ కి వెళ్ళకుండానే తిరిగి వచ్చేసానేమోనని :)
మనం గన్నవరం వెళ్లి విమానం ఎక్కి వెళ్ళలేదు అలాగని ఏ సూపెర్ ఫాస్ట్  ట్రైను ఎక్కి వెళ్ళలేదు సాదాసీదాగా మనం ఎప్పుడు వెళ్లినట్టు నేషనల్ హై వే లోనే వెళ్లాను .ఈ హై వే కోసం ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం హై వే ఎప్పుడొస్తుందో ?,.హై వే వస్తుంది (విజయవాడ -హైదరాబాద్ )దాదాపు ఎనభయ్యి శాతం పూర్తయ్యినట్లు కనిపించింది ఎక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్  లేదు లేట్ అంటూ జరిగితే సిటీలోనే మిగిలిన భాగం పూర్తయితే ప్రయాణం ఎంతో సులభం ముఖ్యంగా విజయవాడ హైదరాబాదు మద్య దూరం తగ్గినట్టే (సమయం)వెధవ ప్రమాదాలు చాలావరకు నియంత్రించినట్లే .