14, జూన్ 2011, మంగళవారం

సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ పేపర్ బాగుంది

మారిన సివిల్ సర్విస్ ప్రిలిమినరీ పేపర్ చాల బాగుంది .మరీ ముఖ్యంగా మద్యాహ్నం ఇచ్చిన పేపర్ టూఇంకా బాగుంది .దీనివలన పూర్తి స్థాయిలో ఫిల్టర్ అవ్వొచ్చు .ఎప్పుడు కోలాహలంగా వుండేపరీక్ష కేంద్రాలు ఎందుకో బోసిపోయినట్లు అనిపించాయి .మారిన సిలబస్ తెలియని మోడల్ పేపర్ అంటుకోవడానికి చాల మంది సాహసించలేదు.మెయిన్ పేపర్లో కూడా ఇదేవిదమైన మార్పులు వుంటే బాగుండును అంటే అస్సలు ఆప్షన్ పేపర్ అనేదే లేకుండా.

1, జూన్ 2011, బుధవారం

మేఘమా స్వాగతం

నిన్నటి నుంచి నాలో నూతనోత్సాహం అంబరాన్ని చుంబిస్తుంది..కారణం ఏవిటా అని తరచి చూసుకుంటే హప్పుడు అర్ధం అయ్యింది .నిన్న లేచి లేవగానే చుట్టుముట్టిన నీలిమేఘాలు తాకగానే చిన్ని చిన్ని బిందువులై తనువెల్ల తడిపాయి ..కానుగ చెట్టు గొడుగు క్రింద కూర్చుని నీలగిరి తేనేరు వేడి వేడిగా సేవిస్తుంటే నాలో తెలీని ఉత్సాహం పురులు విప్పి నాట్యం చేసింది ....ఆ అందమైన అనుభవం ఎన్ని మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్న వదలక వెన్నంటే వుంది నీలం పచ్చదనం నీటి బిందువులు పోటిపడి కనువిందు చేస్తున్నాయి .....ఇంత అధ్బుతమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్న "వర్ష ఋతువా"నీకుస్వాగతం.