28, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళొచ్చాను

ఇవి ఆరేళ్ళ క్రిందటివి అమ్మ తాతయ్య పిన్నిలు మామయ్యా  నా కజిన్స్ 

అమ్మమ్మ  వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళొచ్చాను ...పెద్ద మామయ్యా రమ్మని పిలిస్తే మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళొచ్చాను ..అక్కడ అమ్మమ్మ లేదు ..నన్ను కన్నా అమ్మ లేదు ...కానీ వారి మధుర జ్ఞాపకాలు మనస్సు నిండా వున్నాయి ...నాకు ఇష్టం అయినా జ్ఞాపకం ఏవిటంటే నా తీపి బాల్యం ... నా అక్షరాలూ అక్కడే దిద్దాను ...వెన్నెల్లో అక్కడే ఆడుకున్నాను ముత్తాత వెచ్చని పక్కలో ముడుచుకుని ఆయన చెప్పే వింత వింత కథలు అక్కడే విన్నాను ...అద్భుతమైన బాల్యం అక్కడే అనుభవించాను https://himabinduvulu.blogspot.com/2009/02/blog-post_5638.html... ఇంతదాని అయ్యిన నేను ఆ ఊరి ఋణము ఎలా తీర్చుకోగలను ..... ఆ ఊరి ప్రజల అభిమతము మేరకు ఆ ఊరి చర్చికి మొత్తము గ్రానైట్ పరిచాను మూడేళ్ళ క్రిందట ... అమ్మ యెంత గొప్పగా ఫీల్ అయ్యిందో మరిచిపోలేను .... పోయిన ఏడాది నేను ఆ ఆ లు దిద్దిన బడికి ఖరీదైన ప్లాంక్ చైర్స్ వేయించాను ... నేను చేసినది చంద్రునికి ఒక నూలు పోగు లాంటిదే అదొక తృప్తి ..ఇంకా ఏంటో చేయాలని కాంక్ష ... రోజంతా మామయ్యా పిన్నులు అత్తామ్మ్మ కజిన్స్ అందరితో సంతోషంగా గడిపి తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాము

25, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

నా మిద్దె తోట కొంత భాగము

నా మిద్దె తోట  కొంత భాగము  చూడండీ ... ఈ రోజు పూసిన కోసిన పూలు