24, సెప్టెంబర్ 2017, ఆదివారం

బ్లాగింటికి

చాల రోజుల తరువాత బ్లాగు లోకం లోకి మరల రావడం జరిగింది .. సొంత ఊరు వచ్చినట్లుంది ;-). బ్లాగులను ముఖ పుస్తకం వాట్సాఅప్ డామినేట్ చేశాయని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి కాదు .మనస్సు బాగుండపోతే మనల్ని మనం సంబాళించుకోవడానికి బ్లాగులు నాకు చాలా బాగా ఉపయోగ పడుతున్నాయి ...కోల్పోయిన ఉత్సాహాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవాలన్నా మనం (నేను) రాసుకున్న పిచ్చి రాతలు భావోద్వేగాలు అప్పటికి ఇప్పటికి మారిన మానసిక స్థితి ... ఒక రివ్యూ .....
ఈ పబ్లిక్ డైరీ ని మరల యాక్టీవ్  చేయాలని ధృడంగా సంకల్పం చేసుకుంటున్నాను ... 

18, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

జీవితం

జీవితం అంటే ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది
ఈ సంసారంలో ని సంపద ,ప్రాణం ,జీవితం ,
యవ్వనం ఇవన్నీ అశాశ్వతములు అస్థిరములే !
ఈ లోకం లో శాశ్వతమైన "ధర్మము "ఒకటే
స్థిరమైనది గ్రహింపునకు వచ్చినది.