25, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

చిన్నపనులను నిర్లక్ష్యంతో చేసేవారు గొప్ప విజయాలను సాధించలేరు .

6, ఏప్రిల్ 2011, బుధవారం

అప్పుడే వండిన వంటలు

హేవిటో ఎంత వద్దని అనుకున్న అప్పటికప్పుడు వండిన వంటకాలన్నీ నా వద్దకి చేరిపోతాయి మనం తిన్నాక అందరితో పంచుకోవాలి అనిపిస్తుంది హ్మం ...అలా పంచుకోపోతే మనకి నిద్రపట్టదాయే....


మొన్నకి మొన్న అంటే పది రోజుల క్రిందట కౌన్సిల్ సమావేశం లో ముఖ్యమైన చర్చలో వుండగా వేడి వేడి వంటకం నా టేబిల్ మీద చేరింది వచ్చాక దానివంక చూడకుండా ఉండలేము కాదాయె ...ఎక్స్జ్యుమి ఒక్క నిమిషం అని సదరు పాత్ర లోకి తొంగి చూడగా ఒక్కసారే గుండె జారిపోయింది ..కెవ్వు మన్న నా కేక విని నా ఎదురుగు ఆసినులయ్యి వున్నాసదరు అధికార్లు "ఏమయ్యింది మాం ?''అంటూ ఒక్క ఉదుటన కుర్చిల్లోనుండిలేచి ఆతృతగాఅడిగారు .మనం తేరుకుని అప్పుడే వండిన వార్తని మోసుకొచ్చిన మా "బుజ్జితల్లి "(నా మొబైల్ ముద్దు పేరు )ని చూస్తూ అందరకి పంచేసాను ...విషయం ఏవిటంటే ..."sad news for all indians ...our ex-president dead in kovai military hospital due to heart attack...pls forwd to all indians ...అని పైకి చదివాను .ఇంకేం వుంది అందరి ముఖాల్లో విషాదం ..అయన రాసిన వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్ చదివి ఒకరు అయన గొప్పతనం గురించి ఒకరు మానవత్వం సింప్లిసిటీ గురించి ఒహరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆ సమావేశాన్ని సంతాపసభ గా ముగించాము.ఒక అధికారి ఏకంగా "రేపు సెలవు కాబట్టి ఆ మర్నాడు ఫైల్ చూద్దాము "అనేసుకున్నాడు :-) ఇక మేమంతా సదరు వంటకాన్ని కావలసిన బంధు మిత్రులందరికీ పంచేసి భాధతీర్చేసుకున్నాం .ఇంటికి వెళ్ళాక టివి లో స్మృతి గీతాలు లాటివి ఏమైనా ప్రసారం జరుగుతుందేమోనని చూద్దును గదా ..హబ్బే ... ఆ జాడలె లేవు ....ఎందుకు ఇలాటి వార్తలు ప్రయాణం చేస్తాయో అర్ధం కాదు మనం ఫూల్ అవ్వడమే కాకుండా ఇతరులని ఫూల్ చేసే పరిస్థితి .....ఆనక నాకు సారీ చెప్పిన నేను ఎందరికి చెప్పాలో కదా ! రెండు రోజుల క్రితం వార్త కూడా మనసును కలిచి వేసింది .చూద్దాం ఇది అబద్దం అవుతుందేమో !