18, ఫిబ్రవరి 2012, శనివారం

ఒక ఆహ్వానం ఆప్యాయంగా ....

నా ఏకైక ప్రియ గారాల పుత్రిక చిన్నారి చిన్ని కి వారం రోజుల్లో అంటే వచ్చే ఆదివారం అనురాగాల పందిరిలో ఆత్మీయుల సమక్షం లో వివాహం జరగబోతుంది .......ప్రేమ నాదం చిగురించి జీవన గానం ఆలపించే శుభ వేళలో ఆప్తులైన మిత్రులు విచ్చేసి చిన్నారులను ఆశిర్వదించ కోరుతున్నాను.....సమ్మతము తెల్పిన మిత్రులకు వివరాలు తెలియచేయగలను......