11, ఫిబ్రవరి 2020, మంగళవారం

ఇంటిపంట

కూరగాయలు ఆకు కూరలు కొనడము చాలా తగ్గించేసాను .... కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దెరగడు అన్న చందాన కొంచెము సమయము దొరికితే మొక్కలతో ఉంటున్నాను .. ఈ రెండురోజులు వాటికి నీళ్లు లేవు పని ఒత్తిడితో అస్సలు కుదరలేదు ఊరు నుండి రాగానే చూస్తే ముఖాలు వాడ్చుకుని దిగులుగా కనబడ్డాయి ... నా గార్డెన్ ని నాతొ పాటు లుక్ వేయండి .