22, జూన్ 2013, శనివారం

మౌనమే నీ భాష-గుప్పెడు మనసు