17, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

ఆనాటి వాన చినుకులేవి

ఈ రోజు చాలా కాలం తరువాత బ్లాగిళ్ళ కు తిరిగి వచ్చాను పాత ఇళ్లన్నీ వెల వెల బోతున్నాయి కొత్తవన్ని కళ కళ లాడుతున్నాయి ... దాదాపు అన్ని ఇళ్ళు మూసేసి వున్నాయి నెమలికన్ను మరువం పద్మర్పిత తేటగీతి బ్లాగిళ్ళు మాత్రం ముత్యాల ముగ్గులతో కళ గా వున్నాయి కాసేప్పక్కడ తచ్చాడి మూసేసిన వాకిళ్లలో నాటి స్మృతి సుగంధాలను ఆఘ్రాణించి వెనుదిరిగాను 

కామెంట్‌లు లేవు: