14, మే 2016, శనివారం

నిన్ను చూడక నేనుండగలనా

ఫేస్బుక్  చూడక నెలరోజులు అయ్యింది .కొన్నాళ్ళు దూరంగా ఉందామనే నెల క్రితం ఆలోచన చేసి  మూసేశాను  పెద్ద నష్ట పోయింది యేమిలేదు
ఖాళీగా  సమయం దొరికినప్పుడు మంచి పుస్తకాలు చదువుతున్నాను చాలా చదివేశాను కూడా
  ప్రస్తుతం మరోసారి వెయ్యిపడగల తో మునిగిపోయాను .
ఇంతకీ ఆలోచిస్తే ఫేస్బుక్ మన కాలాన్ని యిట్టె హరించేస్తుందని  చెప్పుకోదగ్గ ఉపయోగాలు అంతగా లేవని :)  

కామెంట్‌లు లేవు: