25, జులై 2011, సోమవారం

నేను-చిన్ని

ఇలా వుంటుంది మా ఇద్దరి కథ :-)
-చిన్ని నేను

కామెంట్‌లు లేవు: