9, మార్చి 2011, బుధవారం

లిటిల్ ఏంజెల్స్


ఏంజెల్స్ గురించి వినడమే కాని ఎప్పుడు కళ్ళార చూడలేదు .ఈ రోజు సాయంత్రం వారందర్నీ కలవడం వారి కాండిల్ లైటింగ్ సెరిమోనీ లో పాల్గొనడం జరిగింది .వారంతా ఫ్లారెన్సు నైట్ ఇంగెల్ బాటలో నడిచే చిన్నారులు .పదవతరగతి చదివి పద్దెనిమిది నెలల శిక్షణ తీసుకుంటారు ఈ లిటిల్ ఏంజెల్స్.వృత్తివిద్య శిక్షణ అనంతరం వీరు ప్రభుత్వ ప్రవేటు హాస్పిటల్ లో పనిచేయడానికి అవకాశం వుంటుంది . ఈ సెరేమోనీ లో వారికి కాప్స్ ఇవ్వడం వారితో ప్లేడ్జ్ తీసుకోవడం దీపాలతో ఫ్లోరేన్స్ అడుగుజాడల్లో నడుస్తామని ప్రమాణాలు చేయడం మరిచిపోలేని అనుభవం .ఎప్పుడు ఇటువంటి కార్యక్రమానికి వెళ్లకపోవడం తో ఉన్నంతసేపు చాల ఎంజాయ్ చేసాను .