22, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

చిన్నిబొమ్మ

మాకు ఆడుకోవడనికో "బొమ్మ"

నా ఒడిలో చైనీస్ చింకి ..నాటి పాత మధురాలు


2 వ్యాఖ్యలు:

మురళి చెప్పారు...

Cho..chweet!!

చిన్ని చెప్పారు...

@మురళి
:-):)